Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 160

Judgement Details


Date
02/01/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs ROGER HECTOR RUGGIER ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - INGURIJA - MALAFAMA
Summary
L-imputazzjoni fil-kawzi quddiem il-Qorti tal-Magistrati mhix il-bazi essenzjali u assoluta ta' l-imputazzjoni u l-Magistrat jista' jsib l-imputat hati ta' reat iehor (cjoe' divers minn dak dedott fic-citazzjoni) ta' kompetenza inferjuri. Pero', il-Magistrat jista' jsib l-imputat hati ta' reat mhuxdedott fic-citazzjoni originali, salv li lill-imputat jaghtih zmien biex jiddefendi ruhu kontra l-imputazzjoni gdida, zmien li lanqas ma huwa indispensabbli li jinghata meta dana r-reat l-iehor huwasostanzjalment kompriz fl-iehor. Ir-reat ikkontemplat fl-artikolu 11 (b) ta' l-Att Dwar l-Istampa,il-malafama, mhuwiex komproz u involut fir-reat ikkontemplat fl-artikolu 252 tal-Kodici Kriminali, l-ingurija. Huma zewg reati distinti u separati u jiddifferixxu minn xulxin f'diversi aspetti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info