Reference: Volume 75 (1991), Part No. 4, Section , Page 779

Judgement Details


Date
15/04/1991
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CHEV DR. JOSEPH BUGEJA PH.C., M.D. vs ALFRED P FARRUGIA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEARER ACCOUNT - SIGRIET PROFESSJONALI BANKARJU
Summary
Kawza fejn l-attur talab li jigi rikonoxxut bhala proprjetarju esklussiv ta' bearer account mitluf.Talab li jaghmel xi domandi lil xhud ufficjali tal-bank konvenut. Il-Qorti irreteniet illi l-privilegg tas-sigriet professjonali tal-bankiera mhux xi wiehed assolut izda jsofri mil-limitazzjonijietimsemmija fl-artikolu 29 tal-Att dwar il-Kummerc Bankarju (Kap. 215), fosthom dak li hu sogett ghall-ordinijiet legittimi li tista' taghti l-Qorti fil-kors a kawza u fl-esercizzju ghad-diskrezzjoni taghha dwar ammissibilita' o meno ta' xhieda u ghalhekk tiddikjarat ix-xhud definittivament producibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info