Reference: Volume 75 (1991), Part No. 4, Section , Page 773

Judgement Details


Date
13/03/1991
Court
OF COMMERCE
Judiciary
DEPASQUALE ANTON
Parties
JOSEPH E. PACE NOE vs JOSEPH HIL NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA TA' GURISDIZZJONI ESKLUSSIVA FIL-POLZA TA' KARIKU - KOMPETENZA
Summary
Kawza dwar allegati nuqqasijiet ta' merkanzija fejn l-attur kien qed jagixxi bhala assikuratur surrogat. Inghatat eccezzjoni preliminari tal-gurisdizzjoni esklussiva ta' Qorti Jugoslava. Il-Qorti irriteniet illi meta jkun hemm bzonn ta' konstatazzjoni ta' mankanza ta' merkanzija, jew ta' deficjenzafil-piz u kazi simili nonostante l-klawsola fuq indikata, il-Qrati taghna huma kompetenti ghal danil-fini. Gie ritenut ukoll illi l-Qorti ma kenitx kompetenti biex tiddecidi fuq kundanna potenzjalita' danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info