Reference: Volume 75 (1991), Part No. 3, Section 2, Page 687

Judgement Details


Date
23/04/1991
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
BEATRICE, ARMLA TA` LUIGI GRECH CUMBO ET vs EMMA MART ANTOINE MIFSUD BONNICI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EREDITA` - QRABA KOLLATERALI - SUCCESSJONI - SUSSEJONI PERMEZZ TAD-DRITT TA` RAPPREZENTAZZJONI
Summary
Kawza fejn l-atturi agixxew ghal dikjarazzjoni li huma l-unici eredi fi kwoti kif mitluba ta` de cujus. Taht il-ligi nostrana, ir-rapprezentazzjoni tal-ahwa issehh ad infinitum, u dan hu ukoll il-kazfil-ligi Taljana. Ma hiex pero` permessa ir-rapprezentazzjoni bejn l-axxendenti u f'dan il-kaz applika ir-regola li l-aktar vicin jeskludi li min ikun l-aktar 'il boghod. Fil-kaz in ezami id-decujusma halliex warajh dixxendenti, axxendenti, hutu jew id-dixxendenti ta` hutu, izda biss kugini fi gradi diversi. F'dan il-kaz il-ligi trid li l-ereditia` tghaddi fuq l-eqreb kollaterali - f'dan il-kaz il-primi kugini, l-atturi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info