Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 513

Judgement Details


Date
09/01/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
DR JOSEPH SCHEMBRI LL.D. NOE. vs JOSEPH GASAN ET. NOE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBILITA' TIEGHU BHALA "ATT GUDIZZJARJU BARRANI" - DOKUMENT ESTERU - VALUR PROBATORJU
Summary
L-awtenticita' tad-dokumenti barranin ma tohloq ebda diffikulta' billi jkollhom fuqhom l-attestazzjoni tal-ufficjal barrani li jkun responsabbli ghall-emissjoni tad-dokument pero' l-prova ta' dak li jkun jikkontjeni d-dokument hija dejjem soggetta ghall-kontro-prova li tista' tingieb quddiem dawn il-Qrati. B'interpretazzjoni litterali ta' l-artikolu 628, atti gudizzjarji barranin - meta dawn jiguammessi - mhux biss jippruvaw li saru imma wkoll li jippruvaw dak li fihom. Din l-interpretazzjonimhix accettabbli u mhix korretta. Fl-art. 627, ghal dak li jirrigwarda l-atti u r-registri tal-Qrati ta' Gustizzja ta' dawn il-Gzejjer, hemm l-istess disposizzjoni u l-istess kliem huwa wzat; b'danakollu meta dokument bhal dak jigi ezebit f'procediment gudizzjarju jittiehed bhala awtentiku, u jittiehed li qed jipprova dak li jikkontjeni, izda b'daqshekk ma jittiehedx bhala li jipprova li dak lijikkontjeni huwa wkoll xiehda tal-fatti hemm registrati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info