Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 635

Judgement Details


Date
10/12/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
L-AVUKAT DOTTOR RICHARD CAMILLERI PRO ET NOE vs AVUKAT DOTTOR VICTOR RAGONESI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ESEKUZZJONI TA` SENTENZA - IRRITWALITA` TA` AZZJONI - RIKUZA TA` GUDIKANTI LI PRONUNZJAW SENTENZA BIEX JASTJENU MILLI JISIMGHU TALBA GHAS-SOSPENSJONI TA` ESEKUZZJONI TAS-SENTENZA MINNHOM MOGHTIJA - RITRATTAZZJONI - TITOLU ESEKUTTIV
Summary
L-atturi kienu ottjenew gudikat iehor kontra l-konvenut li tieghu talbu ritrattazzjoni. Fil-kawza prezenti l-atturi talbu lill-Qorti tordna t-twaqqif ta` l-esekuzzjoni tas-sentenza li dwarha kienu saru atti ta` ritrattazzjoni mill-istess atturi. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet li l-Qorti kif komposta li tat is-sentenza hija fl-ahjar posizzjoni li tiddecidi dwar talba ghal sospensjoni ta` esekuzzjoni tas-sentenza. In kwantu l-esekuzzjoni tas-sentenza tispetta unikament lill-kreditur attur, it-talba taghhom kienet impronibbli u ghalhekk irritwali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info