Reference: Volume 72 (1988), Part No. 5, Section 2, Page 943

Judgement Details


Date
28/07/1988
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA (SPETTUR KEVIN ELLUL BONICI) vs RAYMOND DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGNORANTIA LEGIS - KONFISKA - MENS REA - ORDINANZA DWAR ID-DWANA
Summary
L-importazzjoni u restrizzjoni ta' importazzjoni ta' oggetti hija rregolata mill-ligi stess u ghalhekk ma hix xi haga li ghandha tirrizulta mill-provi. Il-fatt li mportatur jallega li ma kienx jaf liema oggetti ghandhom jigu ddikjarati ma jiskuzahx f'ghajnejn il-ligi fuq il-bazi tal-principju li l-injoranza tal-ligi ma tintitolax lil min ikun li jippretendi li hu innocenti. Meta oggetti soggettighall-hlas ta' dazju jigu zbarkati f'Malta minghajr ma jkun gie qabel imhallas jew ikkawtelat id-dazju ta' importazzjoni, dawn l-oggetti ghandhom f'kull kaz jigu kkonfiskati mill-Qorti, u dan indipendement minn kull dritt civili ta' l-awtorta' kompetenti tal-Gvern li tipprocedi kontra dak li jkun ghall-pagament tad-dazju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info