Reference: Volume 72 (1988), Part No. 5, Section 2, Page 929

Judgement Details


Date
27/06/1988
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs LAWRENCE SIVE WENZU SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMPUTAZZJONI TAL-PIENA PEKUNJARJA - KONKORS TA' REATI U PIENI - NULLITA' TA' PARTI MIS-SENTENZA - ORDINANZA DWAR ID-DWANA - ORDINANZA DWAR L-ARMI - PIENA KARCERARJA
Summary
Skond l-artikolu 61 tal-Kap. 60 il-piena pekunjarja hi t-total ta' l-ammont tad-dazju pagabbli u d-doppju tal-valur ta' l-oggetti in kwistjoni. In-nuqqas ta' citazzjoni ta' l-artikolu tal-ligi li jikkontempla wiehed mir-reati li taghhom l-akkuzat instab hati ta' dak ir-reat; u ghalhekk il-Qorti ta'l-appell Kriminali ghandha thassar dik is-sentenza limitatament kwantu jrrigwarda d-dikjarazzjoni ta' htija ta' dak ir-reat u ghandha tipprocedi hi biex tiddeciddi l-kaz rigwardanti l-istess reat. Piena karcerarja ta' frazzjoni ta' gurnata ma hiex wahda skond il-ligi. Is-sentenza ghandha tispecifika jekk il-piena karcerarja hiex wahda ta' prigunerija jew ta' detenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info