Referenza: Volum 72 (1988), Parti Nru. 5, Taqsima 1, Paġna 893

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/11/1988
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs FRANCIS CASALETTO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARREST ILLEGALI - CAUTION - FERITA GRAVI SEGWITA BIL-MEWT - FUNZJONI TA' L-IMHALLEF - INTENZJONI OMICIDA - KONKAWZA - MISDIRECTION - STQARRIJIET TA' XHUD - STRATAGEMMA - VOLONTARJETA' TA' L-ISTQARRIJA
Fil-Qosor
F'guri l-Imhallef ghandu l-funzjoni u d-dover li jispjega lill-gurati l-aspetti legali involuti fil-kaz, izda dan ma jfissirx li ghandu jirrelata t-tezi tad-difiza ghal dawk li huma punti ta' ligi qisu kienet dik biss il-ligi; anzi ghandu d-dover li jistrada lill-gurati fit-triq korretta ghal dik lihi ligi u li jekk il-ligi tkun giet prospettata hazin mid-difiza huwa jispjega x'inhi l-interpretazzjoni korretta tal-ligi. Skond l-artikolu 658 tal-Kodici Kriminali stqarrija biex tkun ammissibblitrid tkun volontarja. It-theddid, il-biza', il-weghdiet u t-twebbil ta' vantaggi, li huma specifikament imsemmija f'dak l-artikolu, awtomatikament jivvizjaw l-istqarrija. Il-qerq jew ingann jista' jivvizja stqarrija jekk dan il-qerq jew ingann jincidi fuq il-volontarjeta' ta' l-istess stqarrija jew jekk dana l-qerq jew ingann ikun jammonta ghal wiehed mic-cirkostanzi specifikament imsemmija fl-artikolu 658 tal-Kodici Kriminali. Skond il-gurisprudenza taghna dikjarazzjoni, anke jekk ottenuta bistratagemma, hi ammissibbli fil-konfront ta' l-akkuzat basta li jekk tammonta ghal konfessjoni ma tkunx giet ottenuta bi stratagemma li tammonta ghal xi wiehed mid-difetti msemmijin fl-artikolu 658.Ghalkemm huwa desiderabbli hafna li l-caution tinghata dejjem u li tinghata sew, il-fatt li ma tinghatax ma jivvizjax awtomatikament l-istqarrija. Anqas l-arrest illegali ma jivvizja awtomatikamentl-istqarrija. Skond id-dottrina l-intenzjoni hija indiretta meta l-event kien semplicement konsegwenza possibbli ta' l-actus reus, liema event jew ma kienx previst jew kien previst izda mhux mixtieq.Jekk tali event kien previst u minkejja dan l-actus reus kien mixtieq u volontarju allavolja l-konsegwenza ma kinitx mixtieqa, l-intenzjoni indiretta tissejjah posittiva. Jekk, mill-banda l-ohra, l-event possibbli ma kienx la mixtieq imma lanqas previst, l-intenzjoni indiretta tissejjah negattiva. L-istqarrijiet ta' xhud ma jistghu qatt jibbenefikaw minn dak previst mill-artikolu 658 tal-Kodici Kriminali. Id-dottrina tal-konkawza ma tista' qatt tapplika ghad-delitt ta' omicidju volontarju peress li l-intenzjoni fil-ferita gravi segwita bil-mewt necessarjament teskludi l-intenzjoni li toqtol jew li tqieghed il-hajja ta' haddiehor f'perikolu car.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni