Reference: Volume 72 (1988), Part No. 5, Section 1, Page 917

Judgement Details


Date
15/11/1988
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs GIOACCHINO SIVE JACK PACE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET INTERLOKUTORJU FIL-KORS TAL-GURI - INAPPELLABILITA'
Summary
Wara li l-akkuzat iwiegeb jekk hux hati jew le u sa meta l-istess akkuzat ikun gie misjub hati fuqatt ta akkuzat m'hemm lok ghal ebda appell lill-Qorti ta' l-Appell Kriminali billi l-ligi ma tikkontemplax appelli matul dan il-perijodu, u mhux lecitu li l-Qorti tikkonferixxi dritt ta' appell meta l-legislatur ma jkunx ta dan id-dritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info