Reference: Volume 72 (1988), Part No. 5, Section 1, Page 869

Judgement Details


Date
22/03/1988
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs GIUSEPPE SIVE JOSEPH CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIBI - IDENTIFICATION PARADE - IDENTIFIKAZZJONI
Summary
Fil-ligi taghna mhux mehtieg li ssir identifcation parade biex jigi identifikat l-akkuzat, izda hu certament desiderabbli li l-identifikazzjoni ssir bla ma dak li jkun imsejjah biex jidentifika jigi b'xi mod, anke involontarjament, suggestjonat. Biex alibi jirnexxi meta jigi avanzat mill-akkuzat m'hemmx ghalfejn li jigi ppruvat b'assolutezza matematika tal-hin, imma bizzejjed li mill-kumpless tac-cirkostanzi jkun jidher verosimili, probabbli, li l-akkuzat ma kienx prezenti meta suppost li l-fatt gara.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info