Reference: Volume 72 (1988), Part No. 4, Section , Page 828

Judgement Details


Date
18/11/1988
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
ALDO CIANTAR vs ALFRED VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARRA POENITENTIALIS - DANNI - DEPOZITU - KONVENJU
Summary
F'kaz fejn konvenju jiskadi minghajr hadd mill-kontendenti ma jimplementa dan il-konvenju fit-terminu tal-validita' tieghu, u lanqas ma jiehdu l-mizuri gudizzjarji li trid il-ligi biex jinfurzaw id-drittijiet u obbligi reciproki stipulati fil-konvenju jfisser li l-partijiet jirritornaw ghall-istatusquo ante. Ghalhekk il-kompratur jista' jitlob lura minghand il-venditur id-depozitu li jkun hallasfuq il-konvenju. Dan hu l-kaz meta d-depozitu jkun akkont tal-prezz biss u ma jkunx ukoll depozitupenitenzjali (arra poenitentialis) li meta ssir, tfisser infatti li l-venditur ikollu d-dritt li f'kaz li l-kompratur jonqos mill-obbligi tieghu li jakkwista, huwa jinkamera d-depozitu ricevut, bhalapenali ghan-nuqqas mill-obbligazzjoni li jakkwista. Il-ligi tikkontempla danni naxxenti minn konvenju meta l-bejgh ma jkunx jista' jsir izjed. Il-venditur ma jistax jilmenta illi l-bejgh ma setax isir, ghaliex huwa kellu l-mezzi legali a disposizzjoni tieghu biex jinforza l-bejgh u biex igieghellill-kompratur jakkwista l-mobbli li kien obbliga ruhu li jixtri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info