Reference: Volume 72 (1988), Part No. 4, Section , Page 809

Judgement Details


Date
04/11/1988
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
L-AVUKAT DR KEVIN F. DINGLI NOE ET vs HENRY HUNT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET TA' L-AWTUR - ESEKUZZJONI PUBBLIKA TA' MUZIKA - PERFORMING RIGHTS SOCIETY - PROFITT - RIPRODUZZJONI F'XANDIRA RADIOFONIKA - UZU PRIVAT - XANDIR
Summary
Id-drittijiet ta' l-awtur jikkontrollaw ix-xandir (trasmissjoni attwali) b'mezzi idoneji, u mhux ir-ricezzjoni ta' dak li qed jigi mxandar fuq ir-radju. Il-ligi dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur teskludi mil-lista ta' trasgressjonijiet dak l-ghemil li ghalkemm jikkwalifika bhala tali b'mod generali, huwa eskluz jekk isir ghal uzu privat. F'kaz fejn sid ta' hanut idoqq ir-radju fil-hanut tieghu, danjaghmlu a beneficcju tieghu stess, li jkun fil-hanut il-hin kollu, biex jaljena ruhu waqt il-hinijiet twal ta' aspettattiva ta' kull min joqghod f'hanut jistenna l-klijenti. Uzu pubbliku jew privatghandu jfisser uzu dirett ghall-pubbliku jew dirett ghall-privat. Meta sid ta' hanut idoqq ir-radjufil-hanut tieghu, u min jidhol fil-hanut jisma' l-muzika hierga mir-radju, ma jistax ifisser li dakl-ghemil huwa dirett ghall-uzu pubbliku. L-element ta' profitt ghandu wkoll jigi ezaminat, ghaliexil-ligi dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur trid tirreprimi dawk it-trasgressjonijiet li jirrekaw profitt lit-trasgessur, specjalment a skapitu u telf ta' l-awtur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info