Referenza: Volum 72 (1988), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 843

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/12/1988
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
RONALD NAUDI NOE vs AVUKAT PROFESSUR DR. JOSEPH M. GANADO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Illi in forza ta' l-artikolu 370 ta' l-A numru XI ta' l-1973, il-gurisdizzjoni ta' din il-Qorti ta'ammiraljat hija kristallizzata ghal dak li jirrigwarda poteri u attribuzzjonjet ghall-posizzjoni litohrog mil-legislazzjoni Ingliza relattiva ta' qabel is-sena 1890. Illi kien hemm perijodu fil-gurisprudenza taghna meta kien jigi ritenut illi l-mera presenza tal-bastiment fl-ibhra territorjali taghna kien bizzejjed biex jirradika l-gurisdizzjoni ta' din il-Qorti. Pero' gurisprudenza aktar recenti tinsisti li jrid ikun hemm, oltre l-presenza tal-bastiment u l-arrest tieghu fl-ibhra territorjali, anke "cause of action" li taqa' strettament taht xi wahda mill-kawzi enumerati fil-legislazzjoniIngliza. Biex ikun hemm "actio in rem" irid ikun hemm (a) kreditu li jaqa' taht xi "cause of action" elenkat fl-imsemmija legislazzjoni; (b) l-azzjoni trid titressaq kontra r-"res", cjoe' l-vapur, ghax dan huwa l-konvenut fil-kawza ; (c) il-vapur irid ikun fl-ibhra territorjali ta' Malta u (d) il-vapur irid ikun maqbud jew mizmum milli jitlaq minn Malta sabiex l-eventwali sentenza tkun tista' tigi esegwita fuqu. Fil-kaz li tinghata garanzija in sostituzzjoni tar-"res" , allura din tirrapprezenta r-"res" li tkun tista' tithalla ssiefer minn Malta. Meta l-azzjoni hija wahda "in personam", il-Qorti ghandha tindaga jekk ghandhiex gurisdizzjoni taht il-ligi ordinarja. Il-Kodici ta' Organizzazjoni u Procedura Civili jaghti gurisdizzjoni lill-Qorti tal-kummerc li tisma u tiddeciedi l-kawzili jirrigwardaw kull persuna, ghal kull obbligazzjoni li tkun ikkuntrattat favur cittadin ta' Malta, meta s-sentenza tista' tkun esegwita f'Malta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni