Reference: Volume 72 (1988), Part No. 4, Section , Page 762

Judgement Details


Date
28/03/1988
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
DR. EDWARD WOODS LL.D. NOE vs DAVID JONES ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKADENZA - HAGUE RULES - PRESKRIZZJONI
Summary
L-atturi fittex ghal danni pretizi min-nuqqasijiet fil-merkanzija. Giet eccepita l-preskrizzjoni ghaliex ma giex innotifikat fi zmien xahar min-notifika tal-prezentata ta' l-Att. Il-Qorti rritenietilli l-htiega li l-att gudizzjarju jigi nnotifikat qabel ma jghaddi x-xahar miz-zmien stabillit ghall-preskrizzjoni sabiex jikser il-preskrizzjoni li tkun miexja mhux applikabbli meta l-azzjoni tkun effettivament giet istitwita. Peress illi l-kawza kienet giet proposta fit-terminu, il-Qorti cahdetl-eccezzjoni u ordnat it-tkomplija tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info