Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 581

Judgement Details


Date
05/07/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
DR JOSEPH F CASSAR GALEA NOE vs DAVID AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELL MINN DIGRIET INTERLOKUTORJU - DIGRIET - MALLEVERIJA - NULLITA` TA` APPELL MINN DIGRIET INTERLOKUTORJU MHUX AKKUMPANJAT MINN MALLEVERIJA - PETIZZJONI TA' L-APPELL - RIKORS TA' L-APPELL
Summary
Appell minn digriet interlokutorju li cahad it-talba ghall-produzzjoni ta` uhud. Hija gurisprudenzakonstanti illi rikors ta` appell minn digrieti interlokutorji huwa null jekk mhux akkompanjat b'maleverija. In-nuqqas ta` din il-malleverija ma` dan ir-Rikors ta` l-Appell huwa difett fatali li ma jistax jigi ssanat ghaliex it-termini ghall-prestazzjoni ta` garanzija ghall-ispejjez tal-gudizzju huma perentorji u improrogabbli, allavolja zmien wara l-appellant ikun iddepozita l-garanzija, xorta wahda ma tkunx giet issanat l-posizzjoni ghax in-nullita` titwieled u tibqa` bla possibilita` ta` rimedju jekk u meta r-rikors ma jkunx akkompanjat kontemporanjament mill-malleverija. Gie ddikjarat null u irritu l-Appel u l-Atti rimessi lura quddiem l-ewwel Qorti ghal-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info