Reference: Volume 72 (1988), Part No. 3, Section , Page 689

Judgement Details


Date
02/03/1988
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
PAUL SALIBA vs LAND VALUATIN OFFICER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKONTROLL - ORDINANZA LI TNEHHI L-KONTROLL DWAR ID-DJAR
Summary
L-attur ippremetta illi huwa xtara fond u bi zball fil-kuntratt ta' l-akkwist gew indikati numri lima kinux korretti. L-attur iddekontrolla l-fond bin-numri zbaljati u meta nduna bl-izball ha hsiebjersaq ghall-kuntratt korrettorju. Talab ghalhekk illi jigi korrett ic-Certifikat ta' Registrazzjoni tad-Dekontroll. Il-Qorti rriteniet illi c-Certifikat ta' Dekontroll kien hareg korrettement u konsegwentement ma setghetx tinghata korrezzjoni. Min-naha l-ohra l-Qorti ddikjarat illi c-Certifikat kif mahrug kien fil-verita' jirreferi ghall-fond proprjeta' ta' l-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info