Reference: Volume 72 (1988), Part No. 3, Section , Page 682

Judgement Details


Date
24/02/1988
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
PAUL U JOHN CILIA vs EDWARD BARTOLI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ACTION" JEW "SUIT" - ITTRA UFFICJALI - POLZA TA' ASSIKURAZZJONI
Summary
Sabiex jista' jinghad li hemm "action jew suit". Ghal skop ta' Polza ta' Assikurazzjoni jehtieg lil-proceduri jkunu gew istitwiti f'Qorti, b'mod li l-Qorti tkun giet adita biex tiddecidi vertenza bejn almenu zewg partijiet. Huwa veru li l-att promotorju tal-gudizzju jista' jvarja minn pajjiz ghaliehor, u jista' jvarja anki taht il-ligi procedurali ta' l-istess pajjiz, pero' jinhtieg li jkun att tali li bih il-Qorti tkun giet involuta li taghti decizjoni. L-ittra ufficjali wahedha ghalhekk ma tammontax ghal "action" u lanqas ghal "suit".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info