Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 540

Judgement Details


Date
04/05/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH ZERAFA vs ALFRED BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KAP. 69 - KERA - KERA TA` FOND B'AVVJAMENT JEW BARE PREMISES - PROTEZZJONI TAHT IL-LIGI TAL-KERA - ZGUMBRAMENT
Summary
L-attur fittex ghall-izgumbrament tal-konvenut. Il-Qorti ghamlet riferenza ghad-distinzjoni nota bejn meta l-kirja tkun ta` bare premises u taqa` taht id-definizzjoni ta` rilokazzjoni u meta t-twellija tkun bhala "business concern" u ma tkunx konsegwentement protetta taht il-ligi tal-kera. Minn ezami tal-provi, il-Qorti sabet illi kien hemm twellija ta` bakery bl-avvjament u konsegwentement mhuxprotetta taht il-Kap. 69. Giet ikkonfermata s-sentenza ta` l-ewwel Qorti in kwantu din ordnat l-izgumbrament tal-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info