Reference: Volume 72 (1988), Part No. 3, Section , Page 671

Judgement Details


Date
12/02/1988
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
SAVIOUR BORG vs GILJAN AQUILINA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET - MANDAT TA` INIBIZZJONI
Summary
Il-Mandat ta' Inibizzjoni huwa essenjalment ta' natura kawtelatorja, intiz biex il-persuna li titolbu tkun tista', qabel ma jkun decizjoni definittiva fuq il-jedd jew pretensjoni taghha, " tqieghed fiz-zgur il-jeddijiet taghha". Wara ghandha ssir il-kawza fi zmien erbat ijiem tax-xoghol mill-kunsima ta' avviz ta' l-esekuzzjoni tal-mandat. Id-digriet li jammetti t-talba ghall-hrug ta' Mandat ta'Inibizzjoni la huwa digriet definittiv u lanqas ma jista' jigi kkunsidrat bhala digriet interlokutorju. Dak id-digriet la huwa definittiv u lanqas interlokutorju, izda jifforma parti biss mill-atti tal-mandat relattiv, u mhux mill-atti tal-kawza, u ezawrixxa ruhu bil-hrug tal-mandat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info