Referenza: Volum 72 (1988), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 624

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/11/1988
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO
Partijiet
IVAN BURRIDGE U PERIT ARKITETT U INGINIET CIVILI JOSEPH BARBARA BHALA DIRETTUR U IN RAPPRESENTANZA TA' MARSASCALA DEVELOPEMENT LIMITED U B'NOTA TA' L-24 TA' JANNAR 1983, IVAN BURRIDGE U PERIT ARKITETT U INGINIER CIVILI JOSEPH BARBARA BHALA DIRETTUR U IN RAPPRESENTANZA TA' SANTUMA SHAREHOLDINGS LTD., ASSUMEW L-ATTI TA' DIN IL-KAWZA MINFLOK MARSASCALA DEVELOPMENT LTD., IN VISTA TAL-FUNZJONI TA' DIN L-AHHAR SOCJETA' MA' SANTUMAS SHAREHOLDINGS LTD. vs ALFRED PISANI BHALA KURATUR MAHTUR B'DIGRIET TA' DIN IL-QORTI TAL-WIEHED U GHOXRIN T'AWISSU TAS-SENA ELF DISA' MIJA DISGHA U SEBGHIN BIEX JIRRAPREZENTA D-DIRETTURI TAS-SOCJETA' "THE NATIONAL INVESTMENT COMPANY" SOCJETA' INKORPORATA FIL-LIBJA U LILL-ISTESS SOCJETA'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMALGAMAZZJONI - GHAQDA - KONVERZJONI TA' SOCJETA' KUMMERCJALI - ORDINANZA X TA' L-1962 - SOCJETA' - SOCJETA' KUMMERCJALI - TIBDIL
Fil-Qosor
L-atturi talba dikjarazzjoni ta' proprjeta' ta' art u sabiex il-konvenuti jigi kkundannati jnehhu struttura u xogholijiet. Inghatat eccezzjoni ulterjuri fis-sens illi s-socjeta' attrici giet imhassramir-Registru u ghalhekk ma hemmx attur u kwindi m'hemmx interess legittimu u legali biex il-kawza titkompla. Kemm ir-ragunament ta' l-ewwel Qorti kif ukoll l-insenjamenti tal-Qorti ta' l-Appell jikkostitiwixxu kumment u analizi tal-ligi dwar tibdil (conversion) u ghaqda (amalgamation) ta' socjetajiet kummercjali. Il-Qorti ta' l-Appel sabet illi ma' l-amalgamazzjoni tas-socjetajiet ma kinitx saret billi ma gewx osservati r-rekwiziti tal-lig. L-atti gew assunti minn socjeta' li ma kinitx tezisti u konsegwentement il-konvenut gie lliberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni