Reference: Volume 80 (1996), Part No. 3, Section 2, Page 1296

Judgement Details


Date
16/10/1996
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
ESV vs CV
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH TA` - FOND MATRIMONJALI - SEPARAZZJONI PERSONALI - TALBA TA` - URGENZA
Summary
Kien gie deciz bejn l-kontendenti illi l-attrici kellha d-dritt meta trid hija tbiegh il-fond matrimonajli u jinqata` d-dejn favur Lohombus Corporation u l -konvenut jaghti lill-attrici ghal darba wahda biss sehmu mir-rikavat bilancjali. Il-konvenut naqas milli jersaq ghall-att finali tal-bejgh. Il-Qorti laqghet it-talba ghall-urgenza kif ukoll it-talba attrici fil-meritu u kkundannat lill-konvenut jersaq ghall-pubblikazzjoni ta` l-Att ta` bejgh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info