Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 604

Judgement Details


Date
05/10/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
WILFRED MAMO U ALBERT MAMO IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' GALDES AND MAMO (INSURANCE) LTD., U DIN BHALA AGENT TAS-SOCJETA' ASSIKURATICI ESTERA ROYAL INSURANCE COMPANY LTD., ISSURROGATA FID-DRITTIJIET TA' L-ASSIKURAL TAGHHA S-SOCJETA' CIANTAR BROS. LTD. vs PAUL MIFSUD U NORMA MIFSUD BHALA DIRETTURI U IN RAPPRESENTANZA IS-SOCJETA' MIFSUD BROTHERS LIMITED U DIN BHALA AGENT TAL-VAPUR EMADATA U GODWIN ABELA U JOHN CAVALLO GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA "THE CARGO HANDLING LTD."
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - KLAWSOLA " SHIPPED IN APPARENT GOOD ORDER AND CONDITION" - NUQQASIJIET FIL-MERKANZIJA - POLZA TA` KARIKU - TALLY SHEET
Summary
Il-klawsola "shipped in apparent good order and condition (unless) otherwise stated herein on boardthe above named vessel at or off the Port of Loading named above the goods described herein... and to be delivered in the like good order and condition" tistabbilixxi "prima facie" li l-prova li l-merkanzija msemmija fil-polza giet ikkarikata f'kondizzjoni tajba u timponi l-obbligu li l-merkanzija tigi skarikata fl-istess kondizzjoni tajba. Jekk ma tingieb ebda prova biex twaqqa' l-imsemmija presunzjoni mill-parti li trid twaqqaghha allura l-Qorti ghandha tikkonkludi li fil-fatt il-merkanzija deskritta fil-polza giet ikkarikata f'kondizzjoni tajba u ghandha tigi wkoll skarikata. Mill-provi rrizulta li l-merkanzija ma nizlitx mill-vapur kif kellha tinzel, cjoe' "in the like good order and condition". Il-Qorti ta' l-Appell ghalhekk ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti li ghal dawn in-nuqqasijiet ghandu jwiegeb l-Agent tal-Vapur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info