Reference: Volume 71 (1987), Part No. 5, Section 2, Page 845

Judgement Details


Date
28/05/1987
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA (SPETTUR MICHAEL CASSAR) vs JOSEPH FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI TAL-LIGI ZBALJATI - MANTENIMENT - NULLITA' TAS-SENTENZA
Summary
Meta l-artikoli ccitati fis-sentenza tal-Qorti Inferjuri jkunu zbaljati, dan il-fatt igib in-nullita' tas-sentenza appellata u l-Qorti ta' l-Appell Kriminali terga' tisma' l-kaz mill-gdid. Kap ta' familja li jonqos, minghajr raguni valida li jipprovdi ghal martu u ghal uliedu, ikun hati tal-kontravvenzjoni kkontemplata fil-paragrafu (y) ta' l-artikolu 338 tal-Kap. 9 anke jekk fil-fatt dik il-maratkun ghal xi zmien qed taqla' x'tiekol bix-xoghol taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info