Reference: Volume 71 (1987), Part No. 5, Section 2, Page 829

Judgement Details


Date
14/05/1987
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs PIER PAOLO RAMPAZZO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DAZJU - EVAZJONI - KONFISKA - ZBARK U HABI TA' OGGETTI
Summary
Il-kuncett ta' evazjoni ta' dazju mhux ristrett ghall-importazzjonijiet li jsiru ghall-fini tal-kummerc u anqas ma hu l-kuncett marbut ma' l-entita' jew il-kwantita' ta' l-oggetti impurtati. Ghall-finijiet ta' l-artikolu 61(b) tal-Kap. 60 mhux mehtieg li l-oggett johrog mill-area doganali; huwa bizzejjed li dana jigi zbarkat. Il-kuncett ta' habi ma jinkludix dak kollu li ma jidhirx ghax mhux dakkollu li mhux immedjatament vizibbli hu necessarjament mohbi. Il-kuncett ta' habi jmur oltre u jinvolvi xi intervent li bih l-oggett mhux biss jitnehha mill-vizwali izda jitpogga b'mod u f'post li jekk tfittxu ma ssibux mill-ewwel: fi kliem iehor, ikun tpogga hemmhekk biex proprju ma jinstabx jewikun difficli li jinstab. Fl-artikolu 65(1) tal-Kap. 60 il-legislatur qed jirreferi mhux ghall-kazta' tentattiv ta' evazjoni ta' dazju izda ghall-kazi fejn l-evazjoni tkun irnexxiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info