Reference: Volume 71 (1987), Part No. 4, Section , Page 772

Judgement Details


Date
25/11/1987
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PAUL DEBONO NOE vs ANTHONY SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - FONDI KONTIGWI - HITAN TRASVERSALI - KONSWETUDINI FIL-KALKOLU TAL-HLAS TA' L-APPOGG
Summary
Kull sid jista' jaghmel komuni, kollu jew bicca minnu, hajt li jmiss mal-fond tieghu, billi jhallaslil sid dan il-hajt in-nofs ta' kemm jiswa kollu, jew in-nofs ta' kemm tiswa l-bicca li hu jkun iridjaghmel komuni u nofs ta' kemm tiswa l-art li fuqha l-hajt ikun mibni, u billi jaghmel ukoll ix-xoghlijiet li jkunu mehtiega sabiex ma ssirx hsara lill-gar. L-akkwist tal-komunjoni tal-hajt jista' jsir ghal kwalunkwe skop, u jista' jsir anke ghal semplici kapricc. Sid il-hajt hu intitolat li jithallas jekk il-gar tieghu jaghmel kwalunkwe uzu mill-hajt jew jekk hu jikseb vantagg li ma jkunx wiehed semplicement derivanti mill-konsegwenza necessarja tal-vicinanza tal-hajt. Min jaghmel uzu minnhajt ghandu jhallas ta' l-appogg limitatament ghal dik il-parti tal-hajt li minnu jkun qieghed jaghmel uzu effettiv. Il-kelma "appogg" tfisser kull uzu tal-hajt tal-gar inkluz it-twahhil mieghu ta' xi haga li tirrendi servizz lill-vicin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info