Referenza: Volum 71 (1987), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 688

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/05/1987
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
THOMAS MONTALTO vs IL-MAGGUR STANLEY J.A. CLEWS CHAIRMAN TAT-TRIBUNAL INDUSTRIJALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GURISDIZZJONI - MANDAT TA' IMPEDIMENT TAS-SAFAR - TRIBUNAL IMPARZJALI
Fil-Qosor
La l-accettazzjoni tan-notifika u lanqas id-dehra quddiem il-Qorti taht protesta ma huma, fihom infushom, sottomissjoni volontarja ghall-gurisdizzjoni tal-Qorti meta tinghata eccezzjoni ta' nuqqas ta'gurisdizzjoni. Ghalkemm huwa minnu li l-Kostituzzjoni teskludi mill-iskrutinju tal-qrati kwistjonijiet dwar jekk xi awtoritajiet ikunux qdew validament xi funzjoni moghtija lilhom, huwa wkoll minnuli meta tittratta dwar Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem, il-Kostituzzjoni ma tippermettix eccezzjonijiet hlief fejn tghid hekk kategorikament. Skond il-Kostituzzjoni, il-kliem "qorti" u "tribunal"jew "awtorita" ohra gudikant, ma jfissrux l-istess haga. Ghalhekk, meta l-Kostituzzjoni tuza l-kelma "qorti" ma nistghux nghidu li b'dik il-kelma riedet tinkludi wkoll xi awtorita' ohra gudikanti ghax b'dik il-kelma tifhem biss Qorti Superjuri, ippresjeduta minn Imhallef, u Qorti Inferjuri, ippresjeduta minn Magistrat. Ghalhekk, it-Tribunal Industrijali ma hux "qorti" skond il-Kostituzzjoni, uc-Chairman ta' dak it-Tribunal jista' jkun imharrek quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, kemm fil-gurisdizzjoni kostituzzjonali taghha kif ukoll f'dik civili. Il-Prim'Awla ghandha gurisdizzjoni doppja fuq it-Tribunal Industrijali: li tara li dan it-Tribunal jimxi skond il-ligi u fil-limiti tal-ligi u skond il-Kostituzzjoni; u li tara li t-Tribunal bl-ebda mod ma jikser xi wiehed mid-drittijietfundamentali tal-bniedem. Ghalkemm il-mandat ta' impediment tas-safar huwa mandat kawtelatorju, jista' jinhareg ukoll wara sentenza, izda l-iskop tieghu jibqa' dejjem dak li titqieghed fiz-zgur pretensjoni li tista' tigi skartata bis-safar tal-persuna li kontra taghha hemm dik il-pretensjoni. Ghalhekk, jekk din il-pretensjoni hija ga' kkawtelata, ma hemmx aktar lok ghala ghandu jinzamm il-mandat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni