Reference: Volume 71 (1987), Part No. 3, Section , Page 681

Judgement Details


Date
20/05/1987
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
BORG CARDONA STEPHEN
Parties
ANNE FORMOSA PRO ET NE vs MARK ARCIDIACONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM - FILJAZZJONI ILLEGITTIMA - PERITI ADDIZZJONALI
Summary
Meta ssir talba ghall-hatra ta' periti addizzjonali, il-Qorti m'hix marbuta li tilqa' din it-talba.Id-diskrezzjoni tal-Qorti jekk tilqax din it-talba jew le ma hix sindakabbli mill-Qorti ta' l-Appell. Biex tintlaqa' talba ghal dikjarazzjoni li l-konvenut huwa l-missier naturali ta' wild l-attrici, l-attrici trid turi li sehhew dawn it-tliet kondizzjonijiet. 1. li qrib iz-zmien tal-koncepiment, il-konvenut kellu relazzjonijiet ma' l-attrici omm it-tarbija; 2. li, fl-istess zmien, l-istess attrici ma kellhiex relazzjonijiet ma rgiel ohra; u 3. li, fl-istess zmien u qabel, l-attrici tkun giebet ruhha hekk tajjeb li moralment jista' jigi eskluz li hi setghet kellha relazzjonijiet ma' rgiel ohra. Izda, meta jikkonkorru l-ewwel zewg kondizzjonijiet, ma ghandhiex issir insistenza fuq imgiba strettament perfetta ta' attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info