Reference: Volume 71 (1987), Part No. 4, Section , Page 747

Judgement Details


Date
03/04/1987
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
SILVIO MIFSUD U ADRIAN MIFSUD GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' S. MIFSUD & SONS LTD. U DIN IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' ESTERA MUTUAMAR SOCIETA' DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI KIF ISSURROGATI FID-DRITTIJIET TA' L-ASSIKURAT TAGHHOM E. ASCIAK & SONS LTD. IN FORZA TAL-LIGI U TAL-POLZA TA' ASSIKURAZZJONI NUMRI 7701/1083 vs GODWIN ABELA U CARMELO ZARB GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' THE CARGO HANDLING CO. LTD. U JOSEPH CURMI U ALBERT MIZZI GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' SEA MALTA CO. LTD. FIL-KWALITA' TAGHHOM TA' PROPRJETARJI TAL-VAPUR M/V ZEJTUN U IN RAPPRESENTANZA TA' L-ISTESS.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - MERKANZIJA - NUQQASIJIET - TALLY SHEETS
Summary
L-attur assikuratur issurrogat agixxa sabiex jirkupra d-danni sofferti mill-assikurat taghhom minhabba merkanzija li waslet nieqsa. Irrizulta illi d-ditta assikurata mill-attur ma rcevitx il-merkanzija peress li din giet misruqa. Il-Qorti sabet illi tali nuqqasijiet graw meta l-merkanzija taht il-kustodja u r-responsabbilita' tal-kuntrattur portwali l-konvenut "The Cargo Handling Co. Limited".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info