Reference: Volume 71 (1987), Part No. 3, Section , Page 677

Judgement Details


Date
30/04/1987
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GULIA WALLACE A.
Parties
W.R. KANONIKU KANTUR DUN GWANN BORG, DEBITAMENT AWTORIZZAT BIEX JAGHMEL DIN IL-KAWZA B'DIGRIET TA' MONSINJUR ARCISQOF TAL-11 TA' APRIL, 1986 vs SANDRA U ANGELA, XEBBIET, ADRIAN U PATRICK AHWA VELLA BHALA LEGITTIMU RAPPREZENTANT TA' BINTU MINURI FRANCESCA VELLA U TA' ULIEDU NAXXITURI, IKOLL BHALA EREDI TESTAMENTARI TAL-KANONIKU TEZORIER DUN PAOLO BORG, U GHALL-INTERESS LI GHANDU U/JEW JISTA' JKOLLU, LILL-AVUKAT DOTTOR VICTOR BORG GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT KANONIKU - GUSPATRONAT - PATRIMONJU SAKRU
Summary
L-attur talab illi jigu kkonsenjati lilu kotba u dokumenti appartenenti lill-Patrimonju Sakru. Il-Qorti cahdet eccezzjoni preliminari illi l-Qorti ghandha tiddecidi dwar il-validita' tan-nomina tal-guspatronat, ghaliex il-kawza kienet ghall-konsenja tal-kotba u d-dokumenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info