Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 199

Judgement Details


Date
05/06/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs NICHOLAS MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FATTI FIL-QOSOR - RIKORS TA' APPELL
Summary
Il-karenza ta' wiehed mir-rekwiziti ta' l-artikolu 419 (1) tal-Kodici Kriminali (re: x'ghandu jkun fih r-rikors ta' l-appell) hi sollevabbli ex officio. Bil-fatti fil-qosor wiehed jifhem il-fatti saljenti tal-kaz, esposti b'mod car izda konciz; u b'tali mod li kemm l-intimat kif ukoll il-Qorti jkunu jistghu mill-ewwel jaqbdu x'inhuma l-fatti kif allegati mill-istess appellant. Ma jkunx sodisfattil-vot tal-ligi jekk dawn il-fatti jkunu sparpaljati 'l hawn u 'l hinn; mod li wiehed irid joqghodjistad ghalihom biex forsi jindivdwahom jew jekk ikunu maghguna ma' l-aggravji. Bhalma l-indikazzjoni ta' l-aggravji ma tistax issir b'semplici referenza ghall-fatti, hekk ukoll il-fatti jridu jkunuesposti indipendentement mill-aggravji, liema aggravji jistghu jkunu, kemm fuq punti ta' fatt kif ukoll fuq punti ta' dritt, sostantiv jew procedurali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info