Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 466

Judgement Details


Date
14/10/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO
Parties
JOSEPH RIZZO NOE vs EDWARD ELLUL SULLIVAN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Kawza ghal danni f'merkanzija. Il-Qorti interpretat ukoll klawsola fil-polza ta` kariku. Gie ccitat b'approvazzjoni orjentament tal-Qrati taghna li rritenew illi mhux il-klawsoli kollha ta` ezoneruhuma leciti u ma jistghu qatt ikunu leciti sal-punt li bihom ikun hemm dik li tissejjah "assicurazione delle colpe propie". Giet accettata wkoll bhala valida kondizzjoni fil-polza li invertiet il-prova fis-sens illi jkun imiss lir-ricitur jipprova lil-markanzija gratilha hsara tort tad-dolo jew culpa tal-kaptan. Fil-mertu tal-provi l-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza appellata li cahdetit-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info