Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 202

Judgement Details


Date
05/06/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs PHILIP ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 30 TAL-KODICI KRIMINALI - SEWQAN TRASKURAT - SKWALIFIKA TAL-LICENZJA TAS-SEWQAN
Summary
Ghalkemm, skond l-Ordinanza dwar ir-Regolment tat-Traffiku (Kap. 65), ghas-sospensjoni tal-licenzjatas-sewqan irid ikun hemm talba tal-prosekuzzjoni, l-artikolu 30 tal-Kodici Kriminali (re: skwalifika f'kaz ta' kundanni) ma jirrikjedi ebda talba simili. L-artikolu 30 tal-Kodici Kriminali hu ta' applikazzjoni generali, u cjoe' bla hsara ghad-disposizzjoni ta' ligijiet ohra li jippermettu jew jawtorizzaw is-sospensjoni, tahsir jew skwalifika milli wiehed izomm jew jikseb, fost affarijiet ohra, licenzji mahruga mill-Gvern.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info