Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 3, Page 608

Judgement Details


Date
15/12/1987
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A.
Parties
LILIAN GALEA vs PERIT JOSEPH GENOVESE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEFINIZZJONI TA' KERREJ - KAP. 69 - ZGUMBRAMENT
Summary
L-attrici fittxet ghall-izgumbrament tal-konvenut ghaliex ikkontendiet illi zewgha kien l-inkwilin.Il-Kap. 69 jiddisponi illi kerrej tfisser ukoll l-armla tal-kerrej basta li fiz-zmien tal-mewt ma tkunx mifruda minnu legalment jew fil-fatt. Irrizulta illi kienet di fatto separata fid-data tal-mewt u ghalhekk it-talba attrici giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info