Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 4, Taqsima 2, Paġna 207

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/06/1996
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GERALD ABDILLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMMISSJONI - ASSENZA TA' L-IMPUTAT - RAPPREZENTANZA FIL-KAMP KRIMINALI
Fil-Qosor
Meta l-imputat jew akkuzat jammetti l-imputazzjoni jew l-akkuza, xejn ma jzomm lill-Qorti ta' Gustizzja Kriminali, jekk jidhrilha li ghandha bzonn aktar informazzjoni sabiex tkun tista' teroga s-sentenza u, occorrendo, piena gusta, milli titlob jew tordna li jixhed xhud partikolari. Jekk l-imputatikun rapprezentat minn haddiehor - ai termini ta' l-artikoli 374 (b) u 375 (b) tal-Kodici Kriminali- huwa jkun qed jiehu riskju kkalkolat jekk minkejja ammissjoni, il-prosekuzzjoni titlob jew il-Qorti tordna li jixhed xi xhud limitatament dwar il-piena, hu ovvju li l-imputat ma jkunx prezenti fl-awla biex jirribatti dak li jinghad bid-deposizzjoni tieghu. Pero', b'hekk ma jistax jinghad li hu jkun qed jigi mcahhad minn xi dritt; meta jipprevalixxi ruhu mid-dritt moghti lili bl'artikolu 374 (b), l-imputat kien qieghed tacitament jirrinunzja ghad-dritt tieghu li jirribatti personalment ghal tali prova. Ir-rapprezentanza fil-kamp kriminali hi fakolta' moghtija biss fil-kaz ta' kontravvenzjonijiet u mhux ukoll fil-kaz ta' delitti. L-assenza ta' l-imputat meta tinghata sentenza, iggib bhalakonsegwenza, l-inezistenza totali, kemm tas-sentenza appellata, kif ukoll tas-smigh tal-kawza li ppreceda u ddetermina dik is-sentenza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni