Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 217

Judgement Details


Date
06/10/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PAWLU ARMLA TA' EMMANUEL FORMOSA, SAMUEL FORMOSA, MARGHERITA XEBBA FORMOSA vs KATERINA ARMLA TA' GIUSEPPE GAUCI, JOSEPH FRENDO, CARMELA MART FRANCESCO DIMECH, DR. MARK CHETCUTI U L-P.L. CARMEN DEPASQUALE NOMINATI KURATURI AD LITEM SABIEX JIRRAPPREZENTAW LIL AGOSTINO FRENDO LI HUWA MENTALMENT INKAPACITAT, CARMELO MICALLEF, FRANCESCO MICALLEF U B'DIGRIET TAD-9 TA' SETTEMBRU, 1996, IL-GUDIZZJU GIE TRASFUZ F'ISEM CARMELO GAUCI, EMANUEL GAUCI, GIORGIA MART CHARLES NEWTON, RITA MART JOHN VELLA U VICTORIA ARMLA TA' JOHN PISANI U TONI GAUCI, KONSEGWENTI L-MEWT TA' CATERINA GAUCI U B'DIGRIET TAL-15 TA' NOVEMBRU, 1996 GEW MAHTURA DR. LESLIE CUSCHIERI U L-P.L. VERONICA ROSIGNAUD BIEX JIRRAPPREZENTAW LILL-ASSENTI EMANUEL GAUCI, GIORGIA MART CHARLES NEWTON U CARMELO GAUCI EREDI TAL-MEJTA KATERINA GAUCI.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEBITU ILLIKWIDU - INTERRUZZJONI TA' - PRESKRIZZJONI - RIKONOXXIMENT TA' - SERVIGI
Summary
Il-Qorti laqghet talba ghal-likwidazzjoni u kundanna hlas. Irriferiet ukoll ghall-principju illi kull rikonoxximent jew ammissjoni ta' debitu anke jekk illikwidu jipproduci l-effett ta' l-interruzzjoni tal-preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info