Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section 3, Page 127

Judgement Details


Date
01/07/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
ALBERT CAMILLERI ET vs AVUKAT RICHARD GALEA DEBONO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI
Summary
L-istitut tal-preskrizzjoni jizgura li wara certu zmien l-obbligazzjonijiet bejn il-partijiet jigu definiti peress li l-ordinament guridiku ma jistax jippermetti ill l-litigi jibqghu imdendlin minghajr ma jigu rizolti. pero' dejjem u kostantement gie ritenut fid-dottrina li giet ukoll segwita mill-gurisprudenza tal-qrati taghna, illi dan l-istitut ghandu jigi interpretat bl-aktar mod restrittiv uli, fil-kap civili, il-Qorti m'ghandhiex testendi l-aplikazzjoni ta' eccezzjoni moghtija a bazi ta'preskrizzjoni la b'mod generiku u lanqas billi tapplika artikolu tal-ligi b'analogija ma' artikoluiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info