Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 76

Judgement Details


Date
28/04/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA` MALTA vs ANDREW SIVE ANDREA FACCHETTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 587, 590, 637 TAL-KODICI TA` PROCEDURA - INFORMAZZJONI PRIVILEGGATA - XHUD JOGGEZZJONA LI JIRRISPONDI MISTOQSIJA
Summary
Is-subinciz (4) ta` l-artikolu 637 tal-Kap. 12 jelenka dawk il-kazi kollha meta dokument li jifformaparti minn korrispondenza ta` dipartiment tas-servizz civili jew militari jista` jissejjah dokumentprivileggat. Il-Qorti ssottolineat il-kelma "legittimi" biex tenfasizza l-htiega ta` legittimita`tal-proceduri addottati minn xi dipartiment billi mhux kull dokument li l-kxif tieghu jista` jippregudika l-effikacja ta` dawk il-metodi jew proceduri jisa` jissejjah dokument privileggjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info