Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 211

Judgement Details


Date
05/06/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ALFRED SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LITTER ACT - SVISTA TAL-LEGISLATUR
Summary
Biex isehh ir-reat ikkontemplat fl-artikolu 3 ta' l-Att dwar Zibel u Skart (Kap. 206) - thollija ta'zibel u skart - iridu jikkonkorru sitt cirkostanzi jew fatti: (i) tarmi u thalli, jew tifa' u thalli, jew xort' ohra dippeposita u thalli, (ii) f'post jew gewwa post, jew minn xi post fil-bierah, (iii) liema post fil-bierah il-pubbliku ghandu dritt jew jista' jidhol fih minghajr hlas, (iv) xi haga, tkun li tkun (v) f'cirkostanzi tali li tikkaguna jew tikkontribwixxi jew tista' twassal ghal tkerrih biz-zibel u skart ta' xi post fil-berah, (vi) u kemm-il darba dak id-depositu u thollija ma jkunux awtorizzati b'ligi. Bl-artikolu 3 tal-Kap. 206, il-legislatur ma riedx jippunixxi, per ezempju, lil min accidentalment iwaqqa' zibel jew skart fit-triq immedjatament jerga' jigbru u jnehhih. F'kazta' svista tal-legislatur, Qorti ta' Gustizzja Kriminal m'ghandhiex tissuplixxi ghal tali nuqqas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info