Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 322

Judgement Details


Date
12/12/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
JESMOND FENECH vs AVUKAT DR. LOUIS CASSAR PULLICINO NOMINAT B'DIGRIET TAT-28 TA' DICEMBRU, 1994 BHALA KURATUR DEPUTAT BIEX JIRRAPPREZENTA LILL-ASSENTI DIRETTUR JUHA LAHTONEN U ASKO LAITA GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TA' TROPICAL WORLD (MALTA) LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CONDITIONS OF EMPLOYMENT (REGULATION) ACT - KAP. 135 - KUNTRATT TA' IMPJIEG
Summary
Il-Qorti kkundannat lill-konvenut ihallas lill-attur a tenur ta' l-artikolu 34 ta' l-Att dwar il-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg nofs l-ammont ta' paga li kienet tmiss lill-attur ghaz-zmien li kien fadal wara t-terminazzjoni mill-konvenut ta' kuntratt ta' impjieg ghal zmien determinat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info