Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 44

Judgement Details


Date
10/03/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GODFREY AQUILINA NOE vs VINCENT U GULIANA KONJUGI BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH BIEB B'BIEB - GHEMIL DOLUZ - KUNTRATT - ZBALL
Summary
L-Att VII ta` l-1987 li jirregola l-attivatijiet ta` bejjiegha bieb b'bieb jaghti l-posibbilita` lill-konsumatur jerga` jahsiba dwar l-akkwist li jkun ghamel. Difatti ghall-perijodu ta` hmistax-il gurnata l-kuntratt jibqa` sospiz u ma jistax jigi enforzat mill-venditur; izda la darba jghaddi dan it-terminu l-kuntratt isir definittiv u jista` jithassar biss kemm-il darba l-konsumatur ikollu raguni valida. Dwar vizzju tal-kunsens minhabba zball, il-ligi tiddistingwi bejn zball dwar il-ligi li ma jgibx nullita` hlief meta dan ikun il-kawza wahdanija jew ewlenija tieghu u zball ta` fatt li ma jgibx in-nullita` hlief meta jaqa` fuq is-sustanza nfisha tal-haga li tkun l-oggett tal-ftehim.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info