Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 299

Judgement Details


Date
03/11/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVINO TESTAFERRATA MORONI VIANI vs IS-SOCJETA' TESTAFERRATA ESTATES LIMITED U PETER PAUL TESTAFERRATA MORONI VIANI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 873 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - INIBIZZJONI - MANDAT TA' - OPPRESSJONI TA' MINORANZA TA' - SOCJETA' KUMMERCJALI
Summary
Talba biex l-intimati u socjeta' intimata ma zzomz laqgha generali straordinarja ta' l-azzjonisti.Irrizulta illi d-decizjoni li zzomm din il-laqgha kienet giet kunsidrata mill-Bord tad-Diretturi tas-socjeta' u l-Qorti rriteniet illi wiehed mid-Diretturi ma jistax ifixkel dak li kien sar b'mod legittimu minn wiehed mid-Diretturi tas-socjeta'. Il-Qorti kkonkludiet illi r-rekwiziti ta' l-artikolu873 u cjoe' li l-hrug tal-mandat kien mehtieg biex jitharsu d-drittijiet tar-rikorrent u li kellu prima facie dawn id-drittijeit ma kinux sodisfatt u ghalhekk it-talba ghall-hrug tal-mandat ta' inibizzjoni giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info