Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 30

Judgement Details


Date
21/02/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
ALFRED U MARY KONJUGI VELLA vs AGOSTINO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI GURAMENTATA - NULLITA` TA` L-ATTI
Summary
In-nullita` ta` l-atti gudizzjali hija sanzjoni estrema li l-ligi trid li tigi mposta biss meta n-nuqqas - formali jew sostanzjali - fl-att, ma jistax assolutament jigi tollerat minghajr hsara ghal xiprincipju ta` gustizzja procedurali. Ghalhekk att ta` citazzjoni ghandu jkun imwaqqa` u annullat biss ghal ragunijiet gravi. Fil-kaz prezenti l-attur iddikjara bil-gurament il-fatti meta ma kienx jaf bihom personalment. L-artikolu 156 (3) tal-Kap. 12 jipprovdi li d-dikjarazzjoni annessa ma` l-att tac-citazzjoni trid tkun ikkonfermata bil-gurament minn min ikun jaf bil-fatti personalment. Il-Qorti dehrilha li dan in-nuqqas ma jwasslax ghan-nullita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info