Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 218

Judgement Details


Date
14/06/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRAD TA' PROVA - ONERU TAL-PROVA SPOSTAT FUQ L-AKKUZAT
Summary
Il-principju illi meta l-ligi tisposta l-oneru tal-prova fuq l-akkuzat, huwa ghandu l-istess obbligubhall-prosekuzzjoni fil-kazijiet normali li jipprova oltre d-dubbju ragjonevoli qatt ma gie accettat fis-sistema taghna. In omagg ghall-principju li l-akkuzat huwa prezunt innocent sakemm misjub hati, f'kazijiet specjali fejn huwa spostat l-oneru tal-prova fuqu, dan il-piz mhux u m'ghandux ikun ta' l-istess intensita' bhal dak li jinkombi fuq il-prosekuzzjoni li tipprova r-reita' ta' l-akkuzat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info