Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 277

Judgement Details


Date
31/10/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
HERBERT BALDACCHINO BHALA MANDATARJU TA' L-ASSENTI MASSIMILIANO MARTONE SKOND L-ANNESSA PROKURA (DOK. A) vs CECIL PACE U HENRY PACE F'ISIMHOM PROPRJU U CECIL PACE BHAL DIRETTUR U GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TA' L-M.I.D.C. LTD. U GHALL-INTERESS LI JISTA' JKOLLU EMMANUEL E. BONELLO BHALA KONTROLLUR TAS-SOCJETA' MALTA & EUROPE HOTELS LTD. IN RAPPREZENTANZA TA' L-ISTESS.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONIJIET F'SOCJETA LIMITATA - PROPRJETA' TA' - PUSSESS TA' - SISTEMA TA' REGISTRAZZJONI
Summary
Talba ghar-rikonoxximent gudizzjarju ta' titolarjeta' u proprjeta' ta' azzjonijiet registrati f'iseml-attur f'socjeta' limitata. Il-Qorti sabet illi l-pussess ta' l-azzjonijiet manifestat bir-registrazzjoni fl-isimha mill-istess socjeta' huwa l-fattur deciziv u ghalhekk irrikonoxxiet il-proprjeta'ta' l-ishma ta' l-istess attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info