Reference: Volume 81 (1997), Part No. 3, Section , Page 228

Judgement Details


Date
06/10/1997
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMANUEL ELLUL vs MARKIZA AGNES GERA DE PETRI, DIRETTUR REGISTRU PUBBLIKU U DANA UKOLL FIL-KWALITA' TIEGHU TA' LAND VALUATION OFFICER, U DIRETTUR AKKOMODAZZJONI SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CERTIFIKAT TA' - DEKONTROLL - ORDNI TA' REKWIZIZZJONI
Summary
L-attur agixxa biex jigi ddikjarat null u bla effett certifikat ta' Dekontroll mahrug mid-Direttur tar-Registru Pubbliku ghaliex allega l-attur ic-certifikat inhareg wara li l-konvenuta jew rapprezentanti taghha taw informazzjoni qarrieqa jew erronea. Il-Qorti sabet illi f'ebda mument il-konvenutajew rapprezentant taghha ma kienu ghamlu xi dikjarazzjoni erronea jew qarrieqa u ghalhekk fil-meritugew michuda t-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info