Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 719

Judgement Details


Date
10/12/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
CATHERINE PORTELLI vs JOSEPH CACHIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISPREZZ TAL-QORTI - EZEKUZZJONI PROVVIZORJA TA' SENTENZA - INIBIZZJONI - INTERESS PUBBLIKU - RES JUDICATA
Summary
L-elementi ta' l-eccezzjoni tal-gudikat huma li s-sentenza ta' qabel kienet moghtija f'kawza bejn l-stess persuni u fuq l-istess oggett u ghall-istess kawzali (eadem personae, eadem res, eadem causa petendi') bhala fil-kawza l-gdida, u li l-"exceptio judicati" ghandha bhala fondament taghha l-interess pubbliku, u li hja ta' interpretazzjoni strettissima. F'kaz ta' dubbju, il-gudikant ghandu jaqta' kontra dik l-eccezzjoni. Ghar-rgward ta' l-ewwel rekwizit ta' eadem personae, m'hemmx gudikat ghal xi parti li tkun dehret fi kwalita' diversa minn dik li fiha tidher fil-kawza sussegwenti. Ghar-rigward tat-tieni rekwizit, dak cjoe' ta' l-identita' tal-haga mitluba, hu pacifikament ammess li mhux necessarju li l-identita' tkun assoluta u materjali, izda bizzejjed l-identita' guridika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info