Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 715

Judgement Details


Date
28/10/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
NICHOLAS BORG vs MARCO FARRUGIA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DESKRIZZJONI TA' COMPUTER BHALA "MADE IN JAPAN" - KWALITA' PATTWITA TA' L-OGGETT MIBJUGH
Summary
L-art. 1390 tal-Kodici Civili Kap. 16 jiddisponi illi jekk il-haga li l-bejjiegh gib biex jikkonsenja ma tkunx tal-kwalita' imwieghda, ix-xerrej jista' jaghzel li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni jew li jicievi l-haga bi prezz anqas bi stima ta' Periti. Il-Qorti sabet illi l-attur kien irnexxielu jipprova li s-salesman tal-konvenut kien weghdu li l-Computer kien immanifatturat fil-Gappun u kien fuq din l-assikurazzjoni li l-attur iddecieda li jixtri dan il-Computer. Li l-Computer qed jinbiegh bhala "Made in Japan" ma kienx xi element incidentali fil-bejgh izda kien rekwizit essenzjali lia bazi tieghu sar dan il-bejgh. iL-Qorti ghalhekk irrixxindiet il-bejgh, ghaliex il-Computer ma kienx "Made in Japan", u kkundannat lill-konvenut jirrifondi l-prezz tal-bejgh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info