Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 700

Judgement Details


Date
09/10/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MANCHE` ALBERT
Parties
EDWIN MIRABELLI BHALA RAPPREZENTANT TAS-SOCJETA' "MEDITERRANEAN SURVEY BUREAU LTD" vs JOHN BORG U ALBERT MIZZI U B'NOTA TA' L-24 TA' JANNAR 1992 JOSEPH APPS ASSUMA L-ATTI TAL-KAWZA FLOK JOHN BORG U ALBERT MIZZI GHAN-NOM U RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' SEA MALTA COMPANY LIMITED U DINA BHALA AGENT TAL-VAPUR ZINGARA U LIL GODWIN ABELA U JOHN CAVALLO GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TASSOCJETA'. "THE CARGO HANDLING COMPANY LIMITED"
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS TAS-SOCJETA' ATTRICI
Summary
Il-Qorti laqghet eccezzjoni tal-konvenuti fis-sens illi makellhom ebda relazzjoni guridika ma l-attur li naqas milli jottempera ruhu mad-dispozizzjonijiet ta' l-art 174 (1) (b) tal-Kap. 12 billi naqasli jindika l-kwalita' denominanti l-interess tas-socjeta' attrici li tagixxi kontra s-socjetajiet konvenuti u b'hekk is-socjeta' attrici qed tagixxi "de proprio" f'vertenza li hija ma kinitx involutafil-konfront tas-socjetajiet konvenuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info