Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 696

Judgement Details


Date
08/10/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
RAYMOND MICALLEF GHAN-NOM IN RAPPRESNTANZA TAS-SOCJETA' MEDITERRANEAN SURVEY BUREAU LIMITED U DINA BHALA RECOVERY AGENT TA' L-UNDERWRITERS LI GHALIHOM AGIXXIET F'MALTA S-SOCJETA MEDITERREAN INSURANCE BROKERS LTD vs JOHN PARNIS ENGLAND GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' WJ PARNIS ENGLAND LIMITED U DINA IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' NIVER LINES PROPRJETA' TAL-VAPUR PAPI U IN RAPPRESENTANZA TA' L-STESS U B'NOTA TAT-23 TA' DICEMBRU 1983 FREDERICK FRENDO ASSUMA L-ATTI FIL-KAWZA FL-ISMIJIET PREMESSI FIL-KWALITA' TIEGHU TA' RAPPRESENTANZA TA WJ PARNIS ENGLAND LTD U GODWIN ABELA U WILLIAM SCICLUNA GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TA' THE CARGO HANDLING COMPANY LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TA' RELAZZJONI GURIDIKA - PARTIKOLARIJIET DWAR IDENTITA' TA' PARTI - RELAZZJONI GURIDIKA - SURROGA - UNDERWRITERS
Summary
IlQort tal-Kummerc laqghet eccezzjoni ulterjuri fis-sens illi l-konvenut ma kellux relazzjoni guridika ma' l-attur. Dan ghalkemm l-underwriter ssemma fl-okkju tal-kawza, izda l-partikolarijiet li tesigi l-ligi ghall-identita specifika taghhom ma humiex moghtija kif lanqas ma hemm riferenza li dawnqeghdin jagixxu fil-kwalita' taghhom ta' surrogati fid-drittijiet ta' l-assikurati taghhom. Dawn in-nuqqasijiet huma gravi u dan iddifett ma jistax jigi korrett u rrimedjat mll-Qorti.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info